Om Steinkjerprofilen

Steinkjerbyggens egne tanker om kommunen er utgangspunktet for merkevaren. Prosessen som resulterte i Steinkjerprofilen, begynte med at Nord-Trøndelagsforskning spurte 2000 tilfeldig utvalgte steinkjerbygg om hva de var stolte av i kommunen sin. 1200 returnerte spørreskjemaet. Disse svarene, i tillegg til engasjementet fra grupper av studenter og skoleelever, næringsliv, lag og foreninger, er grunnlaget for Steinkjers nye merkevare.

Steinkjerprofilen ble politisk vedtatt i 2004, levendegjort gjennom kommunens 150-årsjubileum i 2007, og har siden vært i aktiv bruk i omdømme- og merkevarebygging. Profilen ble vedtatt på nytt i desember 2019 av fellesnemnda for Nye Steinkjer.

Profilen er oppdatert etter en ny spørreundersøkelse i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran 01.01.20. Ca. 500 fra begge kommunene responderte.

Visjon

Steinkjer kommune sin visjon er:

"En levende småby med bygder i utvikling. Tuftet på ekte saker."

Steinkjer skal ha en småby som vokser og har et godt og variert næringsgrunnlag. En mangfoldig småby med et aktivt kulturliv, kjøpesentre, nisjebutikker, gründervirksomhet, universitet, innovasjonscampus og flerfoldige kultur- og idrettsarrangement. 

Bygder i utvikling betyr at innbyggere, næringsliv og kommunen jobber aktivt i et partnerskap med å skape bolyst og attraktive lokalsamfunn utenfor bysentrum. 

Tuftet på ekte saker viser til fundamentet Steinkjer som samfunn er og ønsker å framstå som: Ekte, solid og til å stole på.

Vår verdiplattform

Steinkjerprofilen bygger på en plattform av fire fysiske og tre emosjonelle verdier:
 • Vi har unike røtter (med høvdingsetet på Egge, rike kulturminner, en godt bevart gjenreisningsby og flere banebrytende forfedre og formødre).
 • Vi har en levende småby med bygder i utvikling (med kjøpesentre, spennende bygdesentre, små nisjebutikker, gründervirksomhet, kafeer, kultur- og idretts- arrangement nært fjord og fjell).
 • Vi har et utstillingsvindu for norsk landbruk (med tradisjonsrike og fremtidsrettede bønder i et storslått kulturlandskap).
 • Vi ligger midt i Norge! (Statens kartverk har slått fast at Norges arealtyngdepunkt ligger i Steinkjer - mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet).
Dessuten...
 • har vi pågangsmot (er aktive og energiske, banebrytende, med etableringslyst og blikk mot framtida).
 • er vi åpne, lyse og glade (trivelige, romslige, utadvendte, med humor)
 • Steinkjer er ekte saker (nær, til å stole på, trygg, med solide røtter)

Hvem eier profilen?

Steinkjer kommune eier Steinkjerprofilen. I praksis betyr det at vi har utviklet verktøy til en merkevare som kan benyttes av alle – bedrifter, lag, foreninger, arrangører og andre – som ønsker å profilere Steinkjer på en positiv måte. Steinkjer kommune har et eget omdømme - og profilutvalg som tar stilling til overordnede spørsmål knyttet til Steinkjerprofilen.

Hvorfor er det utviklet en merkevare for steinkjer?

For å bevisstgjøre innbyggere, tilreisende, næringsliv og mulige innflyttere om hva som er spesielt og bra med kommunen vi bor i.

Retningslinjer for bruk av profilen

 • Steinkjer kommune eier Steinkjerprofilen, og øverste ansvarlig er kommunedirektøren.
 • Steinkjerprofilen kan brukes av alle (bedrifter, arrangører, lag og foreninger) som ønsker å profilere Steinkjer på en positiv måte.
 • Steinkjerprofilen sin logo skal alltid brukes i kombinasjon med egen profil. (Det innebærer at kun Steinkjer kommune kan benytte Steinkjerprofilens logo alene.) Når dere bruker Steinkjerprofilen sammen med egen logo, bygges Steinkjer sin merkevare som sted på en positiv måte.
 • Slagordet åpen, lys og glad er utformet som et designelement som kan benyttes på samme måte som Steinkjerprofilen sin logo. Det vil si at det brukes i kombinasjon med egen profil slik at det er en tydelig avsender av budskapet.

Steinkjerprofilen

Steinkjerlogoen

I logosymbolet kan man blant annet ane den blå båten (med fjorden, sjølivet, bølger og vikingtiden), det røde tårnet (med byen, mennesket i sentrum, midtpunktet, kirketårnet og Weidemanns malerier) og det grønne landskapet (naturen, landbruket og det åpne kulturlandskapet).

Slagordet "Åpen, lys og glad"

Slagordet “Åpen, lys og glad” er hentet fra Steinkjersangen av Olav Hougen. “Åpen, lys og glad” er ord som kan brukes for å beskrive landskapet i Steinkjer. Dessuten er det en ambisjon for hvordan Steinkjers innbyggere møter omverdenen og sine medmennesker.

Hovedlogo

Steinkjerlogoene kan benyttes i de variantene som er vist under. Bruk den som passer best i ditt tilfelle. Se for øvrig eksempel på profilen i bruk, for å sikre et ensartet uttrykk.

steinkjerlogo

Last ned HOVEDLOGO for trykk

Last ned HOVEDLOGO for skjerm

Designelement

Utsnitt av designelementene kan benyttes som dekor i alle profilfargene, samt svart, grå og hvit. Designelementene kan benyttes nedtonet og på foto eller farget bakgrunn. Slagordet (Åpen, lys, glad) er også utformet som et designelement som kan benyttes i kombinasjon med egen profil.

Se forøvrig eksempel på profilen i bruk for å sikre et ensartet uttrykk på profilen.

logodesign_blue

Last ned BLÅ LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned BLÅ LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

logodesign_green

Last ned GRØNN LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned GRØNN LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

logodesign_red

Last ned RØD LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned RØD LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

logodesign_beige

Last ned BEIGE LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned BEIGE LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

logodesign_black

Last ned SVART LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned SVART LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

logodesign_white

Last ned HVIT LOGO DESIGNELEMENT for trykk

Last ned HVIT LOGO DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_blue

Last ned BLÅTT DESIGNELEMENT for trykk

Last ned BLÅTT DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_green

Last ned GRØNT DESIGNELEMENT for trykk

Last ned GRØNT DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_red

Last ned RØDT DESIGNELEMENT for trykk

Last ned RØDT DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_beige

Last ned BEIGE DESIGNELEMENT for trykk

Last ned BEIGE DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_black

Last ned SVART DESIGNELEMENT for trykk

Last ned SVART DESIGNELEMENT for skjerm

designelement_white

Last ned HVITT DESIGNELEMENT for trykk

Last ned HVITT DESIGNELEMENT for skjerm

slogan_blue

Last ned BLÅTT SLAGORD for trykk

Last ned BLÅTT SLAGORD for skjerm

slogan_red

Last ned RØDT SLAGORD for trykk

Last ned RØDT SLAGORD for skjerm

slogan_black

Last ned SVART SLAGORD for trykk

Last ned SVART SLAGORD for skjerm

slogan_white

Last ned HVITT SLAGORD for trykk

Last ned HVITT SLAGORD for skjerm

slogan_nologo_blue

Last ned BLÅTT SLAGORD uten logo for trykk

Last ned BLÅTT SLAGORD uten logo for skjerm

Studentbyen - logoer

Det er blitt laget nye logoer i 2020 for å vise fram at Steinkjer er en studentby. Logoene er til fri bruk og kan brukes i markedsføring sammen med eget markedsføringsmateriell. 

web_studenbyen_vignett-e1597653958154

Last ned "Velkommen til studentbyen" for trykk

Last ned "Velkommen til studentbyen" for skjerm

web_sbyen-e1597654187990

Last ned "Studentbyen" for trykk

Last ned "Studentbyen" for skjerm

web_banner_velkommen-e1597654265577

Last ned logo i breddeformat for trykk

Last ned logo i breddeformat for skjerm

web_banner_studentbyen-e1597654368485

Last ned logo i høydeformat for trykk

Last ned logo i høydeformat for skjerm

Historiene

Plattformen i merkevaren gir et godt utgangspunkt for å fortelle historiene om - og vise bilder fra - Steinkjer. Historiene kan være til inspirasjon, eller brukes i sin helhet, og finnes både i lengre og kortere utgaver.

UNIKE RØTTER Fra mektige høvdinger, et høvdingsete og en hovedstad i emning, spilte Steinkjer en sentral rolle da Norge ble samlet til ett rike. Vikingetid, steinalderboplass og kulturminner preger historien vår. Det samme gjør gruvedrift, treindustri, handel og jektfart.

Opp gjennom årene har Steinkjer også fostret mange fremtredende kvinner. Henrik Ibsens Nora fra ”Et dukkehjem” var Laura fra Lø gård. Fredrikke Marie Qvam startet Norske kvinners sanitetsforening, og var en av de største pådriverne for at kvinner fikk stemmerett i Norge.

Hele historien om Steinkjers unike røtter

LEVENDE SMÅBY – BYGDER I UTVIKLING Få norske byer – om noen – presenterer en mer gjennomført funkisstil enn Steinkjer. Men byen har en dramatisk forhistorie. Tyskernes bombing av Steinkjer i 1940 la nesten hele byen i ruiner.

I dag fremstår Steinkjer som en aktiv småby med festivaler, kaféliv, små nisjebutikker og store kjøpesentre.

En tur gjennom sentrum kan dessuten by på flere spennende møter med kunstverk av steinkjerbyggen Jakob Weidemann.

Hele historien om Steinkjer som levende småby - bygder i utvikling.

UTSTILLINGSVINDU FOR NORSK LANDBRUK Steinkjer er en av landets største landbruks- og elg-kommuner. Aktive og optimistiske bønder gjør Steinkjer til et utstillingsvindu for norsk landbruk.

Hele historien om Steinkjers utstillingsvindu for Norsk landbruk.

NORGES MIDTPUNKT Har du lyst til å føle hvordan det er å stå med begge beina plantet MIDT I NORGE? Statens kartverk har ut fra Norges samlede areal beregnet at Norges midtpunkt ligger mellom Vakkerlifjellet og Skjækervatnet.

Hele historien om Steinkjer som Norges midtpunkt.

Farger

Fargepalett har tatt utgangspunkt i logoens grunnfarger. Fargene kan også brukes i lyse toner - mot hvitt - og i mørke toner - mot sort. Dette kan også gjøres med den nøytrale fargen PMS 454. Den er tenkt benyttet som støtte- og bakgrunnsfarge. Se forøvrig eksempel på profilen i bruk for å sikre et ensartet uttrykk på profilen. 

farger

Skrifttyper

Logo og slagord er designet med utgangspunkt i fonten Skia. Den er ikke egnet for lengre tekster, men kan benyttes i overskrifter o.l.

Steinkjerprofilen benytter for øvrig alle varianter av skrifttypen Arial – en standard skrifttype som er tilgjengelig for alle.

Se forøvrig eksempel på profilen i bruk for å sikre et ensartet uttrykk på profilen.

Skia:

type_skia

Arial:

type_arial

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk

Steinkjerlogoen kan brukes av alle (bedrifter, arrangører, lag og foreninger) som ønsker å profilere Steinkjer på en positiv måte. Steinkjelogoen skal alltid brukes i kombinasjon med egen profil. Det innebærerer at kun Steinkjer kommune, som eier av profilen, kan anvende ren Steinkjerprofil i sin helhet. Det er ikke anledning til å bruke Steinkjerprofilens foto, slagord, historier eller profil- elementer uten samtidig å bruke Steinkjerlogoen. Se forøvrig retningslinjer for bruk av Steinkjerprofilen.

Logosammensetting

Du kan bruke den Steinkjerlogoen som passer din profil og ditt behov best.

Du kan sette den sammen med egen logo, som eksemplene under, eller du kan plassere den med god avstand fra logo. 

Steinkjerlogoene for nedlasting finner du her.

Eksempel på sammensetting av logoer:

eksempel_dampsaga1 eksempel_dampsaga2 eksempel_dampsaga3 eksempel_dampsaga4 eksempel_dampsaga5 eksempel_dampsaga7

Profilering av markedsmatriell

Eksempel:

markedsmatriell_steinkjerfestivalen1

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på trykksaker.


markedsmatriell_steinkjerfestivalen2

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på skilt og banner.


markedsmatriell_steinkjerfestivalen3

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på bildekor.

 

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på fotobakgrunn

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på fargebakgrunn

Eksempel på Steinkjerprofilen i bruk på fargebakgrunn