Unike røtter

Vikingtiden – Steinkjers storhetstid
Visste du at mektige høvdinger fra Steinkjer spilte sentrale roller da Norge ble samlet til ett rike?

Disse høvdingenes maktposisjon var i sin tid så stor at Steinkjer var det gryende Norges “hovedstad” noen tiår før slaget på Stiklestad. Etter Olav Tryggvasons fall la nemlig de som overtok makten – jarlene Svein og Eirik – sitt hovedsete til kaupangen ved Steinkjerelvas bredder. Hvorfor her? Jo, fordi det gjennom århundrer var bygd opp en sterk maktposisjon i dette området, tuftet på rike naturressurser, og med høvdingsetet på Egge som det naturlige sentrum. De tallrike gravhaugene på Eggevammen er synlige og godt dokumenterte bevis på dette i dag.

Det var Kalv Arneson fra høvdingsetet på Egge, som ifølge Snorre, ledet trønderhæren som felte Olav Haraldson i 1030. Kalv Arneson tok opp kampen mot Olav Haraldson, som kom for å gjenerobre makten og innføre kristendommen. Slik var høvdingsetet på Egge en avgjørende forutsetning for Olavs nederlag på Stiklestad, og den senere helgendyrkelsen knyttet til Nidaros. Historien om Egge har derfor en viktig plass i den store historien om Olav den Hellige, som sprang ut av slaget på Stiklestad i 1030.

Kulturminner
I Våttabakken ligger landets første påviste steinalderboplass. Det viser at Steinkjer med sine rike naturressurser har gitt livsgrunnlag for mennesker langt tilbake i tid. Fram til i dag har dette gitt seg uttrykk i en enestående mengde kulturminner. Bardalfeltet, Skeifeltet og Toldnesfeltet er overdådig rike helleristningsfelt. I Steinkjer finner vi dessuten Bølareinen, som er Nord-Europas største helleristningsfigur. På Egge ligger et stort antall gravhauger.

Et unikt kulturminne fra moderne tid er ”Pauline”, verdens eldste seilende jekt. Et levende bevis på Steinkjers rike sjøfartstradisjon.

Gruve- og industrihistorie
Jernmalmgruvene i Malm var i drift fra 1906 til 1997 og satte sitt preg på lokalsamfunnet på godt og vondt, med tøffe arbeidskår for gruvearbeiderne og desto bedre vilkår for direktørene i Fosdalen Bergverk. Klasseskillet preget Malm og ble grobunn for framvekst av fagforeningsarbeid og arbeidspolitikk. På det meste var årsproduksjonen av jernmalm 1,2 millioner tonn. Gruva i Malm er Nord-Europas dypeste.

Under 2. verdenskrig var Fosdalen Bergverk den eneste av de større norske jerngruvene som var i nærmest kontinuerlig drift, ved hjelp av tvangsarbeid pålagt av tyskerne. En sabotasjeaksjon ble gjennomført 5. oktober 1942 av tre menn, men skadene ble ikke større enn at driften kunne gjenopptas en måned etter.

Gjenreisingsby
Få norske byer – om noen – presenterer en mer gjennomført funkisstil enn Steinkjer by. Gjenreisingsbyen er derfor kulturhistorisk svært interessant. Men dagens stilrene og godt bevarte husfasader har en dramatisk forhistorie . . .

Tyskernes bombing av Steinkjer 21. og 22. april 1940 la nesten hele byen i ruiner. Først etter fem krigsår med okkupasjon og brakkeliv, kunne Steinkjer endelig gjenreises. Byen som vokste fram utover på 1950-tallet ble formet etter tidens funksjonalistiske stilideal – såkalt ”funkis”.

Framtredende personer
Steinkjer har fostret flere banebrytende personer – av både nasjonalt og internasjonalt format. ­

  • De ­personene som først og fremst skal framheves under merkevaren Steinkjer, er:
  • Fredrikke Marie Qvam
  • Otto Sverdrup
  • Laura Kieler (modell for Nora i Ibsens ”Et dukkehjem”)
  • Kristofer Uppdal
  • Asbjørn Følling
  • Jakob Weidemann