Unike røtter

Mektige høvdinger fra Steinkjer spilte sentrale roller da Norge ble samlet til ett rike. Ifølge Snorre ledet Kalv Arneson fra høvdingsetet på Egge trønderhæren som felte Olav Haraldson i 1030.

Disse høvdingenes maktposisjon har en lang og rikholdig forhistorie. At Steinkjer noen tiår før slaget på Stiklestad var det gryende Norges “hovedstad”, forteller mye om stedets betydning på denne tiden. Etter Olav Tryggvasons fall la nemlig de som overtok makten – jarlene Svein og Eirik – sitt hovedsete til kaupangen ved Steinkjerelvas bredder. Dette var ikke tilfeldig. Gjennom århundrer var det bygd opp en sterk maktposisjon her, tuftet på rike naturressurser, med høvdingsetet på Egge som det naturlige sentrum. De tallrike gravhaugene på Eggevammen er synlige og godt dokumenterte bevis på dette.

Fra Egge tok Kalv Arneson opp kampen mot Olav Haraldson, som kom for å gjenerobre makten og innføre kristendommen. Slik var høvdingsetet på Egge en avgjørende forutsetning for Olavs nederlag på Stiklestad, og den senere helgendyrkelsen knyttet til Nidaros. Historien om Egge har derfor en viktig plass i den store historien om Olav den Hellige, som sprang ut av slaget på Stiklestad i 1030.

Eggevammen, med det imponerende kulturlandskapet i Eggemarka, har den dag i dag historisk sus over seg. Her fant Vera Henriksen inspirasjon da hun skrev sin suksessrike trilogi om Sigrid, husfruen på Egge.

Naturressursene, beliggenheten og aktivitetene har helt fram til i dag gjort Egge til et markant sted i det nordtrønderske landskapet – både økonomisk, kulturelt, og til tider politisk. Det er neppe noe bedre sted å starte for den som vil utforske tidlig norsk historie.

Kulturminner
I Våttabakken ligger landets første påviste steinalderboplass. Det viser at Steinkjer med sine rike naturressurser har gitt livsgrunnlag for mennesker langt tilbake i tid. Fram til i dag har dette gitt seg uttrykk i en enestående mengde kulturminner. Bardalfeltet, Skeifeltet og Toldnesfeltet er overdådig rike helleristningsfelt. I Steinkjer finner vi dessuten Bølareinen, som er Nord-Europas største helleristningsfigur. På Egge ligger et stort antall gravhauger.

Et unikt kulturminne fra moderne tid er ”Pauline”, verdens eldste seilende jekt. Et levende bevis på Steinkjers rike sjøfartstradisjon.

Gjenreisingsby
Få norske byer – om noen – presenterer en mer gjennomført funkisstil enn Steinkjer. Gjenreisingsbyen er derfor kulturhistorisk svært interessant. Men dagens stilrene og godt bevarte husfasader har en dramatisk forhistorie.

Tyskernes bombing av Steinkjer 21. og 22. april 1940 la nesten hele byen i ruiner. Først etter fem krigsår med okkupasjon og brakkeliv, kunne Steinkjer endelig gjenreises. Byen som vokste fram utover på 1950-tallet ble formet etter tidens funksjonalistiske stilideal – såkalt ”funkis”.

Framtredende personer
Steinkjer har fostret flere banebrytende personer – av både nasjonalt og internasjonalt format. ­

  • De ­personene som først og fremst skal framheves under merkevaren Steinkjer, er:
  • Fredrikke Marie Qvam
  • Otto Sverdrup
  • Laura Kieler (modell for Nora i Ibsens ”Et dukkehjem”)
  • Kristofer Uppdal
  • Asbjørn Følling
  • Jakob Weidemann