Utstillingsvindu for norsk landbruk

Glem bønder som stenger fjøset og forlater yrket. ­I Steinkjer preges landbruksnæringen av optimisme og pågangsmot.

Gjennom århundrene har landbruket stått sterkt i Steinkjer. Fortsatt er melk, kjøtt, korn, fjørfe og skog ­viktige bærebjelker i kommunens næringsliv.

Samarbeidet mellom framtidsrettede bønder, en oppdatert landbruksforvaltning, framsynte utdannings- og forskningsinstitusjoner samt et aktivt veiledningsapparat, har gjort Steinkjer til en av landets største og beste landbrukskommuner.

Her er landbruket i en rivende utvikling. Det er ikke uten grunn bønder fra andre deler av Norge nå ­kommer til Steinkjer for å bli inspirert til å satse selv. I Steinkjer ligger aktive familiegårdsbruk side om side med moderne samdrifter. Enkelte videreforedler egne kvalitetsprodukter.

Man kan få kjøpt delikatesser basert på melk, kjøtt og urter. I Steinkjer kan man møte bønder som jobber med spennende utviklingsprosjekter og har sin hverdag i et av landets største samdriftsfjøs. Den solide landbrukstradisjonen i kommunen er tuftet på et åpent og bølgende kulturlandskap som fortsatt holdes i hevd.

Videreforedling innen nisje- og storskalaproduksjon
Tradisjonelt har Steinkjer og Innherred vært en stor eksportør av råvarer fra landbruket. De siste årene har markedsaktører satset på å videreforedle mer her i kommunen.
Ved sagbruket i byen og husfabrikken like ved, omdannes daglig tømmer til planker og komplette huselementer.

Med vilt, fisk og andre naturprodukter som basis har flere mindre foretak de siste årene funnet sine nisjer. Rundt om i distriktet har andre med hell utviklet nyskapende aktivitetstilbud i tilknytning til den ordinære gårdsdriften.

Utnyttelse av utmarksressurser
Over 800 elg felles hvert eneste år i Steinkjers skoger. Kommunen blir dermed landets nest største elgkommune, og en rekke grunneiere har utviklet spennende tilbud med utgangspunkt i jakta. De byr på overnatting, forpleining, guiding og bearbeiding av vilt og trofeer. Elgsafari gir deltagerne flotte opplevelser i tillegg til at de kan få delikate smaksprøver fra skogens konge.

Utbygging av hytter gir grunneiere et bredere inntektsgrunnlag og hytteeierne fine fritidstilbud. I Steinkjer kan du dessuten fiske gratis med stang i over 80 fiskevann på kommunens grunn. Etableringen av den nye Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark inspirerer lokale næringsutviklere til å utvikle nye produkter.

Vakkert kulturlandskap
Mange tilreisende forteller begeistret om hvor vakkert kulturlandskapet er innover langs Trondheimsfjorden. Landskapet bidrar sterkt til at Steinkjer framstår som ”åpen, lys og glad” – slik det også er beskrevet i Steinkjersangen. Her er det kort vei fra sjø til fjell, samt en blanding av frodige skoger og åpne kulturlandskap. Vi finner mange praktfulle gårdstun, med Trønderlåna i sentrum, som er holdt godt i hevd.

Kulturlandskapet på og omkring Egge må nevnes spesielt. Her kan man stå trygt på historisk grunn, speide mot syd ned på et pulserende byliv, mens man mot nord kan skue mange store gårder med varierte driftsformer omkranset av en rekke godt bevarte kulturminner. På Byafossen forenes det gamle industrisamfunnet og storgården By med et bakteppe av gravhauger og gamle kultsymboler.