Steinkjerlogoen

I logosymbolet kan man blant annet ane den blå båten (med fjorden, sjølivet, bølger og vikingtiden), det røde tårnet (med byen, mennesket i sentrum, midtpunktet, kirketårnet og Weidemanns malerier) og det grønne landskapet (naturen, landbruket og det åpne kulturlandskapet).

Slagordet “Åpen, lys og glad” er hentet fra Steinkjersangen av Olav Hougen. “Åpen, lys og glad” er ord som kan brukes for å beskrive landskapet i Steinkjer. Dessuten er det en ambisjon for hvordan Steinkjers innbyggere møter omverdenen og sine medmennesker.

Hovedlogo

Steinkjerlogoene kan benyttes i de variantene som er vist under. Bruk den som passer best i ditt tilfelle. Se for øvrig eksempel på profilen i bruk, for å sikre et ensartet uttrykk.

Steinkjerprofilen logo

Last ned HOVEDLOGO for trykk

Last ned HOVEDLOGO for skjerm