Langs med elvens munning
ved den fagre fjord,
under åsers runding
på historisk jord
ligger Steinkjer stad
åpen, lys og glad,
gammel, men dog ny,
du vår egen by.

Finere er rammen
enn om byer flest:
Skogen, Sannan, Vammen,
fjord og fjell i vest,
berg og dyrket land.
Ja, vi skue kan
norsk naturrevy
fra vår egen by.

Høvdingsete var du,
jarlers residens, store voner bar du,
men forfalt imens.
Etter dvaleår
fikk du bedre kår
og skjøt vekst på ny,
du vår egen by.

Steinkjer, vi som eier
heim og virke her,
til ditt gagn arbeider,
for vi har deg kjær.
Hør vårt ønskekvad:
Du som mønsterstad
må få rang og ry,
du vår egen by!

 

«Steinkjersangen» fra 1931 er skrevet av Olav Hougen. Musikken er laget av Ludvig Moe Weigner.