Digital vertskapsskole - bli SteinkjerVert

Som et resultat av Arrangementsbyen Steinkjer er det lagt til rette for en egen digital vertskapsskole i 2021. Målet med vertskapsskolen er at alle som kommer til Steinkjer skal føle seg velkommen og bli tatt godt vare på uansett hvor de henvender seg. Gjennom å utvikle en kultur hvor alle føler seg ivaretatt og sett, bidrar vi til økt attraksjonskraft, bolyst og lønnsomhet. Vi ønsker deg velkommen med på laget for å bygge Steinkjers attraktivitet og omdømme videre.

Kurset er delt inn i tre moduler og hver modul tar ca. én time. Etter å ha tatt én av tre moduler innen 1. mai 2021, mottar du merket "SteinkjerVert". Når alle tre moduler er gjennomført, får du et diplom og omtale.

Visit Innherred administrerer vertskapskurset og du/dere kan bli med ved å sende bestilling til:
Anne Haga - [email protected] - tlf. 995 73 854.