Tilskudd fra Steinkjer kommune

Lag, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om økonomiske tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter via elektronisk skjema på Steinkjer kommunes hjemmeside. Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis som et enkeltbeløp, og kan kun gis som økonomisk støtte og ikke som garanti for underskudd. Husk at det gis tilskudd til enkeltarrangement eller tiltak - ikke drift.

Mindre tilskudd behandles administrativt i kommunen med kort behandlingstid. Større tilskudd (20.000 kr. og mer) behandles av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Tilskuddsrammen er basert på antall deltakere og hvorvidt arrangementet er lokalt/regionalt eller nasjonalt/internasjonalt.

Husk at du må søke om tilskudd senest 30 dager før arrangementet skal gjennomføres. Alle søknader må inneholde budsjett med inntekts- og kostnadsoversikt.

 

Tilskuddsportalen

Steinkjer kommune er en del av Tilskuddsportalen. Du kan logge deg inn her og søke direkte på kommunale og ev. andre nasjonale tilskuddsordninger.

Dersom du kun skal søke kommunalt tilskudd, velger du selv om du vil benytte deg av Tilskuddsportalen eller elektroniske skjema via Steinkjer kommunes hjemmeside.