Tips til deg som skal arrangere

  • Planlegg hva du trenger av fasiliteter og areal for arrangementet ditt. Trenger du strøm, internett, parkering, lydanlegg, servering og eventuell innkvartering?
  • Utarbeid en beredskapsplan og se på muligheter dersom noe uforutsett skulle skje, for eksempel værforhold, strømbrudd, kanselleringer mm.
  • Alt av kostnader og eventuelle inntekter bør budsjetteres, slik at du har tall å forholde deg til i søknader om tilskudd og i øvrig planlegging av arrangementet.
  • For å redusere kostnader er det lurt å bruke frivillige, finne sponsorer og partnere for arrangementet, søke tilskudd, forhandle priser på leveranser og bruke eventuelle markedsføringsmidler på en fornuftig måte.
  • Hvem vil du nå? Tenk gjennom hvem som er målgruppe for arrangementet og tilpass innholdet til denne.
  • Dersom du skal arrangere noe digitalt - velg et enkelt system for publikum og deg selv som du skal håndtere, heriblant sikre betalingsløsninger.

Få hjelp til arrangementsutvikling

Steinkjer Næringsselskap kan bistå deg som arrangør med opptil fem timers gratis veiledning for hvordan arrangementet ditt best mulig kan utvikles og gi råd om hvilke tilskuddsmuligheter som finnes.

Book gjerne et møte med næringsselskapet og få den hjelpen du trenger.


Sider verdt å følge

I Arrangørwiki fra Norske Konsertarrangører finner du en samling nyttige artikler, dokumenter, maler, lenker og annen informasjon som dekker alle faser av arrangørenes verden. Ta gjerne en titt her!

Kanskje du driver med teater eller spel? Da kan Spehandboka - en nettbasert håndbok i teaterproduksjon - kanskje være til god hjelp.


Bli med i nyttige nettverk

Det finnes et eget Arrangørforum Steinkjer & omegn. Forumet har en egen Facebook-gruppe hvor det jevnlig gis tips og råd innen alt av arrangement. Det arrangeres også treff. Be om å bli medlem her og bli med i diskusjonen!

Festivalnettverk Trøndelag er en tverrfaglig interesseorganisasjon og medlemsforening for festivaler i Trøndelagsregionen. Nettverket jobber for å utvikle kompetansen, bedre rammevilkårene og synliggjøre regionens festivaler. De holder en årlig konferanse som er arena for faglig påfyll, sosial møteplass og utveksling av erfaringer. Bli gjerne medlem her dersom du arrangerer festivaler.


Utearena for arrangement i Steinkjer

Trenger du bodplass eller et sted å stå for å selge noe i Steinkjer sentrum? Leie strøm?
Eller kanskje du vil stå i spissen for et arrangement på torget eller i et annet byrom utendørs?
Oversikt og mer informasjon får du ved å kontakte enhet vei, trafikk og park i Steinkjer kommune.

Kontaktperson er:
Sigrid Belbo
tlf. 911 22 852
[email protected]

PS! Husk å markedsføre arrangementet ditt på kalenderen "Hva skjer i Steinkjer?"